TCUMFL1314, Rincón en S. Lorenzo, 37.5X28, 20130808 (1)-R