TCUMFL1202, Bocana del Puerto de Agaete, 44X27, 20120228 (1)-R