TCUMFL1511, Niebla en la cumbre (VerTCUMFL1315). 38X27, 20150810 (1)-R