TCUMFL1605, Rio Argoza, Bárcena Mayor. 38X27, 20160415 (1)-R